Nyemissioner – Allt du behöver veta

På den här sidan hittar du potentiella aktiebolag som ger ut nya aktier. Detta görs oftast för att finansera en expansion eller undvika konkurs. Med en nyemission ökar företagets aktiekapital och kassa.

Nyemission är ett sätt för företaget att få in nya pengar, om företaget till exempel planerar en expansion.

 

aktier och fonder - bild

Nyemission = utspädning… Men, vad betyder det?

När bolagets ägare minskar sitt procentuella innehav genom att betala in mer pengar, vilket betyder att en aktie representerar en mindre andel av bolaget efter en nyemission.